Afspraken maken over veilig werken

  Thema

Veilig werken is een zorg voor zowel werkgevers als werknemers. Uitzendkrachten werken vaak kortere tijd voor verschillende werkgevers. Door vooraf goede afspraken te maken, kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Zowel de inlener, de uitzendkracht en het uitzendbureau hebben hier een rol in.

Bekijk deze korte animatie (1:36) over de rollen en verantwoordelijkheden

Voor aanvang van de werkzaamheden

Ben je uitzendkracht? Wees niet bang om vragen te stellen als iets niet duidelijk is!

Veilig werken is belangrijk vanaf het allereerste moment dat iemand aan het werk gaat. De inlener is als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Zorg daarom voor duidelijke werkinstructies en bespreek risico’s en veiligheidsmaatregelen, zodat de uitzendkracht beslagen ten ijs komt. In de Handreiking Uitzendwerk zijn concrete tips te vinden.

Regel als inlener vooraf alvast een aantal zaken en stel de uitzendorganisatie hiervan op de hoogte:

  • Zorg dat er duidelijke afspraken zijn, al voordat de uitzendkracht gaat starten, over het geven van werkinstructies. Wie gaat de uitzendkracht inwerken? Bij wie kan de uitzendkracht terecht als er vragen zijn?
  • Zorg dat helder is wat er van de uitzendkracht wordt verwacht. 
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten die voor aanvang van de werkzaamheden worden verstrekt door de inlener. Daarbij wordt toegelicht op welke manier de PBM’s moeten worden gebruikt. De uitzendkracht is verplicht de PBM’s te gebruiken zoals voorgeschreven door de inlener.
  • Gaat de uitzendkracht aan de slag met machines of gevaarlijke stoffen? Zorg er dan voor dat de werking en veiligheidsmaatregelen helder zijn. Informeren alleen is niet voldoende! Ga na of de boodschap echt begrepen is.

Aan de slag: inwerken

Om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren is informatie over het hoe, wat en waarom van het werk onontbeerlijk. Dit geldt nog meer voor uitzendkrachten die de werkvloer niet kennen. Maak uitzendkrachten wegwijs binnen het bedrijf en zorg voor goede voorlichting over het werk en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Bij het inwerken moet de uitzendkracht bekend worden gemaakt met alle zaken die voor zijn werkzaamheden van belang zijn.

Tijdens het werk

De inlener blijft als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht. Zorg er daarom voor dat bekend is wie toezicht houdt en waar de uitzendkracht terecht kan met vragen.