Aansprakelijkheid bij ongevallen: zorgplicht werkgever

  Thema

Als de schade die een werknemer lijdt het gevolg is van een ongeval in het werk, dan is de werkgever in principe aansprakelijk voor deze schade. Dit volgt uit de zorgplicht die werkgevers hebben ten opzichte van werknemers. Er zijn twee uitzonderingen.

  1. Een werkgever is niet aansprakelijk als de werknemer expres of bewust roekeloos is geweest bij het ongeval.
  2. De werkgever heeft een zorgplicht, maar ook dan zijn niet alle ongevallen te voorkomen. Als de werkgever kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om een ongeval te voorkomen, kan hem geen verwijt worden gemaakt. Hij is dan niet aansprakelijk.

Uitzendkrachten en aansprakelijkheid

Bij een ongeval met een uitzendkracht, kunnen zowel de uitzendorganisatie als het inlenende bedrijf (de opdrachtgever) als werkgever aansprakelijk worden gesteld. De uitzendkracht werkt echter onder leiding en toezicht van het inlenende bedrijf. De uitzendorganisatie heeft geen invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. In het kader van veiligheid op de werkplek regelt de Arbowet dan ook dat het inlenende bedrijf wordt aangemerkt als werkgever.  De opdrachtgever is dus als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. De uitzendorganisatie moet er wel altijd voor zorgen dat de uitzendkracht is voorgelicht voordat hij begint met werken (doorgeleidingsplicht).

Veilige werkplek

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Is de werkplek niet veilig en waren er wel mogelijkheden om deze veiliger te maken? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer die op die werkplek is opgelopen. In het document Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk staan twee voorbeelden:
4.1.1 - Schade na overval op geldautomaat
4.1.2 - Veilige werkplek, automatisch draaiende deur

Beschermings-, hulp- en veiligheidsmiddelen

Onder de zorgplicht valt ook het ter beschikking stellen van beschermings-, hulp- en veiligheidsmiddelen, indien nodig. Dit geldt ook voor uitzendkrachten die maar een dag komen werken. Als dit niet of onvoldoende is gebeurd, dan is de werkgever aansprakelijk voor geleden schade. In het document Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk zijn negen voorbeelden opgenomen:
4.2.1 - Geen hulpmiddelen ter beschikking gesteld
4.2.2 - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
4.2.3 - Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
4.2.4 - Eigen verantwoordelijkheid werknemer
4.2.5 - Aansprakelijkheid door onjuiste en gebrekkige beschermingsmiddelen
4.2.6 - Eigen verantwoordelijkheid werknemer
4.2.7 - Aansprakelijkheid werkgever voor burn-out
4.2.8 - Aansprakelijkheid werkgever voor RSI
4.2.9 - Veiligheidsmiddelen door werkgever verschaft maar door werknemer niet gebruikt

Aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Voor de werkgever is het in de regel niet mogelijk om ervoor te zorgen dat autorijden altijd veilig is. Daarom gelden er bij verkeersongevallen andere regels. Toch kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt in het verkeer.