Samenwerking en partners

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) heeft als doel om het ziekteverzuim in de uitzendbranche te verlagen en re-integratie te verbeteren. Hiervoor is kennis en informatie nodig. STAF werkt daarvoor samen met verschillende partners.


Sociale partners


STAF is een initiatief van sociale partners. Zij vertegenwoordigen de gezamenlijke belangen van zowel werkgevers als werknemers in de branche. In STAF zijn de volgende partners verenigd.


Namens werknemers:


Namens werkgevers:


Specialistische organisaties


Voor cijfers, kennis en informatie over specifieke sectoren of specifieke onderwerpen, zoekt STAF altijd samenwerking met externe partijen met specialistische kennis over branches of over veilig en gezond werken. Hieronder enkele partijen waar STAF mee samenwerkt. Bezoek hun website voor meer informatie.


Sectoren:


Projecten, onderzoek en advies:


Communicatie, huisstijl, website en tools:


Meer over ons:


Over STAF


Bestuurssamenstelling


Spread the word!


Meld je aan voor onze nieuwsbrieven