Privacy verklaring

STAF (Stichting Arbo Flexbranche) maakt zich sterk voor veilig en gezond werken in de uitzendbranche, zowel voor uitzendkrachten als vaste medewerkers bij uitzendorganisaties.


STAF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze organisatie. In dit Privacystatement vindt u informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.


Verwerking persoonsgegevens


Ons doel is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen u gerichte en persoonlijke service bieden en ervoor zorgen dat de producten en diensten van STAF optimaal benut kunnen worden. Daar hebben wij persoonsgegevens voor nodig. Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor:


 • informatievoorziening
 • communicatieve doeleinden
 • het onderhouden van contacten
 • de financiële administratie
 • het aanmelden voor workshops, bijeenkomsten, e-learnings
 • het aanvragen van producten
 • relatiebeheer
 • advies
 • het beantwoorden van vragen via de Helpdesk, waarbij de vragen, antwoorden en contactgegevens bewaard blijven voor kennisopbouw
 • het inloggen op uw account op de website van STAF.

Voor de hiervoor genoemde doelen worden de volgende gegevens verwerkt:


 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • postadres
 • bankrekeningnummer indien van toepassing (betaalde diensten/producten)
 • gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op uw STAF account.

De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is uw toestemming doordat u uw persoonsgegevens door een actieve handeling verstrekt, danwel gerechtvaardigd belang (het bedrijfsbelang dat zwaarder weegt dan het belang van betrokkenen) voor het houden van een klantenadministratie.


Indien persoonsgegevens worden verwerkt die wij niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, maar via openbaar toegankelijke bronnen, dan wordt u binnen een maand geïnformeerd over welke soort persoonsgegevens het gaat en wat de bron is van de persoonsgegevens.


Ontvangers van uw persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen die voor STAF diensten verlenen (bijvoorbeeld de softwareleverancier, de ICT-beheerder, de drukker), of andere zakelijke relaties en overheidsinstanties. Dit gebeurt altijd alleen indien dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De verstrekking van de persoonsgegevens is altijd in overeenstemming met het doel van de verwerking van persoonsgegevens.


Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Doorgifte gebeurt alleen aan landen met een passend beschermingsniveau. Met verwerkers is een verwerkersovereenkomst overeengekomen.


Beveiliging persoonsgegevens


STAF neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van gegevens via de website plaats met een beveiligde verbinding, wordt blijvend aandacht besteed aan beveiligingsbewustzijn, wordt gebruik gemaakt van logging, is apparatuur fysiek beveiligd, is de toegang tot het pand beveiligd, is de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot degene voor wie dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie en is er een procedure voor de afhandeling van datalekken. Met de verwerkers is eveneens optimale beveiliging overeengekomen.


Bewaartermijnen


STAF bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. In beginsel worden persoonsgegevens binnen twee jaar verwijderd na het laatste contact, tenzij het noodzakelijk is dat de persoonsgegevens langer worden bewaard, bijvoorbeeld voor de financiële administratie of vragen die zijn gesteld via de Helpdesk. Persoonsgegevens worden op een eerder moment verwijderd indien STAF het bericht van u ontvangt om uw persoonsgegevens te verwijderen en er geen wettelijke belemmeringen zijn om uw persoonsgegevens te verwijderen.


Cookies


Met het gebruik van onze website deelt u gegevens met ons via analytische (Google Analytics) en functionele (Drupal) cookies. Technische informatie (bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres, datum en tijd van toegang tot de website, gebruikte zoektermen, de pagina's van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken) wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, 'gegevens delen' zijn uitgezet, er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Cookie Domein Doel Bewaartermijn
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz www.arboflexbranche.nl Gebruikt om statistieken binnen de website te kunnen meten en bezoek te kunnen analyseren middels Google Analytics (Anoniem) Divers
has_js www.arboflexbranche.nl Functionele cookie welke door de website wordt geplaatst om bepaalde functionaliteiten te kunnen bieden. Sessie
server www.arboflexbranche.nl Functionele cookie ten behoeve van de dienstverlening van de hostingpartij. Sessie

Uw privacyrechten


U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen en/of over te laten dragen.


Indien u gebruik wilt maken van een recht of u heeft hierover vragen, neem dan contact met ons op via info@arboflexbranche.nl


Contact


Heeft u klachten, vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met STAF: info@arboflexbranche.nl


Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door STAF, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in dit Privacystatement


Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook dit Privacystatement op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in juli 2018.