Disclaimer

Hoewel de teksten op de STAF-website met de grootste zorgvuldigheid zijn geschreven, kun je geen rechten aan de inhoud van deze website ontlenen. STAF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie die wordt gegeven. De website en tools zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.