Ziek van werken in de warmte

  In de media   |   11-07-2018

De Arbowet geeft geen maximumtemperatuur voor veilig werken in de warmte. Maar de wet stelt wel dat de temperatuur op de werkplek de gezondheid van de werknemers niet mag schaden. Werknemers die het te warm vinden om te werken, moeten hierover in gesprek gaan met hun werkgever. Valt er niets te doen aan werken bij een hoge temperatuur, dan moet de werkgever in ieder geval:
- nagaan of werken in de warmte echt nodig is
- de duur van het werk in de warmte verkorten
- werkzaamheden in de warmte afwisselen met werk op een koelere plek
- koele dranken aanbieden
- persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Lees hier het hele artikel wat gepubliceerd staat op arbo-online.nl