Veilig gedrag op de werkvloer begint bij hoger management

  Nieuws   |   27-09-2018

En zij gebruiken de beschermingsmiddelen niet! Het management en de leidinggevenden worden vaak vergeten. Maar dat is niet terecht. Wat is dan hun rol in gedragsveranderingstrajecten? In de praktijk zien we dat bedrijven intern regelmatig voorlichtings- of bewustwordingscampagnes voeren om veilig gedrag op de werkvloer te stimuleren. Met posters, evenementen en sociale media. Helaas blijft het daar vaak bij. Helaas, want kennisoverdracht en het creëren van bewustwording zijn niet genoeg om gedrag te veranderen. Gedragsverandering vergt een specifiek traject met concrete activiteiten. 

Interessant artikel in analysenederland.nl over veilig gedrag op de werkvloer.