Online gids voor risico's van werken met allergenen

  In de media   |   31-01-2018

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen heeft een online versie van de Leidraad Allergenen gepupliceerd. Er is een versie voor arboprofessionals en een voor werkgevers en werknemers over de aanpak van blootstelling aan allergenen op de werkvloer.

In de Leidraad Allergenen staan de gezondheidsrisico’s van inhalatieallergenen voor werknemers.  De Leidraad gaat in op de aanpak van inhaleerbare allergenen op de werkvloer. Er is een versie voor arboprofessionals en een versie voor werknemers en werkgevers. Met tools en praktische tips moet de werkgever aan zijn zorgplicht kunnen voldoen. Beroepsgroepen die te maken hebben met inhalatieallergenen zijn onder andere bakkers, telers, laboratoriummedewerkers en ziekenhuispersoneel.

Preventie van beroepsallergie en beroepsastma

Werknemers kunnen door blootstelling gezondheidsschade oplopen. Werkgevers zijn verplicht aan preventie te doen en moeten voorkomen dat werknemers een beroepsziekte krijgen door blootstelling aan inhaleerbare allergenen. Blootstelling aan inhalatieallergenen kan beroepsallergie en beroepsastma veroorzaken. De werkgever en arboprofessional moeten risicobeperkende maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Lees het volledige artikel met links en verwijzingen naar documenten op Rendement.nl