Het wat & hoe van veilig en gezond werken

  In de media   |   28-12-2017

Werken brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. Het is uiteraard zaak de kans zo klein mogelijk te maken dat werknemers door hun werk een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Door veilig en gezond werken.

Daarmee komen we op het gebied van de arbeidsveiligheid. Die draait om de risico’s die samenhangen met werken. En op de twee belangrijkste partijen die daarbij een rol spelen: het bedrijf (de werkgever) en de werknemer.

(...)

Systematische aanpak gezondheidsrisico’s bij werk

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) moet een bedrijf de gezondheidsrisico’s die de werknemers lopen tijdens hun werk inventariseren en evalueren. Op grond daarvan moet het een plan maken om die risico’s zo nodig te verminderen. Bij de inventarisatie maakt een bedrijf een lijst met mogelijke knelpunten. Bij de evaluatie kijkt het hoe erg het is gesteld met de opgeschreven punten. Zo’n systematische aanpak is eigenlijk heel logisch: een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Want om verbeteringen uit te voeren die het werk gezonder en veiliger maken, moeten we eerst een beeld krijgen van de problemen die spelen, en hun belang. Zo voorkom je het lukraak nemen van maatregelen. Want goede maatregelen nemen, risicobeheersing, daar gaat het uiteindelijk om.

Lees het volledige artikel op Arbo-online