Het fysieke en psychologische aspect van risicomanagement

  In de media   |   22-02-2018

Als we in de praktijk kijken naar de effecten van een praktische risicomanagementaanpak, dan lijken de problemen niet zozeer te zitten in het vinden van oplossingen, maar veel meer in de implementatie ervan. Daarom maken we hier expliciet onderscheid in twee aspecten van een praktisch toepasbaar risicoreductie- of risicobeheersingsplan.

Het plan heeft namelijk een:

  • fysiek aspect;
  • psychologisch aspect.

Materiële en organisatorische maatregelen, gericht op het voorkomen van schadegebeurtenissen en beperking van de gevolgen ervan, behoren tot de fysiek waarneembare kant van risicobeheersing. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van beschermende middelen en duidelijke procedures om deze te gebruiken, gericht op de gezondheid en  veiligheid van (vaste en tijdelijke) medewerkers en bezoekers. Denk ook aan de beveiliging van gebouwen en bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld goed hang- en sluitwerk, maar ook camera’s en een goed sleutelbeheer om materiële schade aan het bedrijfspand en/of machinepark te voorkomen of in ieder geval te beperken.

De psychologische kant van risicobeheersing heeft betrekking op de bewustwording van de medewerkers van het feit dat risico’s lopen een reële mogelijkheid is en dat daarbij ook schade of letsel kan optreden. Wil  er in de praktijk echt een bijdrage geleverd worden aan risicobeheersing, dan zal dit bewustzijn ook gepaard moeten gaan met de overtuiging dat medewerkers zelf hierin een actieve rol vervullen. Een (afdeling  met) medewerker(s) kan nog zo secuur zijn in het treffen van veiligheidsmaatregelen, als een andere afdeling  nalaat om aansluitende maatregelen te treffen of de getroffen maatregelen zelfs tegenwerkt, dan hebben de initiële maatregelen geen enkel of weinig effect.

Lees het volledige artikel op Management Impact