Gezondheidsgegevens verwerken onder de AVG

  In de media   |   05-06-2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Daardoor hebben werkgevers te maken met nieuwe privacyregels. Voor de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers golden al strenge regels. En dat blijft zo.

Het is onder de AVG niet toegestaan om gezondheidsgegevens van werknemers te verwerken. Dat was onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens trouwens niet anders. Maar er gelden wel een aantal uitzonderingen op die gouden regel. Dit zijn de belangrijkste:

 

  • als de werknemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens voor één of meer doelen,
  • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

 

Lees het volledige artikel op Arbo-Online