Drie fabels over veiligheid en gedrag

  In de media   |   18-07-2018

Volgens veiligheidsexpert Carsten Busch heeft veiligheid een serieus probleem. Beter gezegd, 95 problemen. 
Hij presenteert ze in zijn boek Veiligheidsfabels 1-2-3, 95 (on)waarheden over veiligheid bij elkaar.

De redactie van Arbo selecteerde drie fabels uit dit boek over het thema veiligheid en gedrag. 
Beknopt en luchtig besproken en niet van humor gespeend. Wat zijn de zwakke punten van het gebruikelijke denken over veiligheid en gedrag? 
Deze drie fabels geven stuk voor stuk een aanzet tot een alternatieve benadering van veilig gedrag, en zelfs tot verbetering. 
Aan u om te beoordelen hoe eenvoudig het beïnvloeden van gedrag is in relatie tot veiligheid …
Lees hier het hele artikel.

(BRON: arbo-online.nl)