Risico's in land- en tuinbouw

  Cijfers en Onderzoek

Uitzendkrachten hebben een grotere kans op een arbeidsongeval dan vaste werknemers. 13% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw geeft aan dat ze in het afgelopen jaar betrokken zijn geraakt bij een ongeval. Aandacht voor veilig en gezond werken is ook in deze branche van belang. 

Oorzaak verzuim

Brancheorganisatie Stigas brengt in samenwerking met SAZAS jaarlijks het verzuim in kaart van de agrarische en groene sectoren. Bijna 41% van alle ziektedagen in het eerste ziektejaar hebben te maken met klachten aan rug en ledematen. In 2016 is er voor het eerst sprake van evenveel ziekteverzuim door rugklachten als door psychische klachten. In de agrarische en groene sectoren is veel aandacht voor preventie. Denk daarbij aan ergonomie, werkhouding, taakroulatie en inzet van hulpmiddelen. Stigas / SAZAS onderstrepen het belang van het doorbreken van machogedrag bij lichamelijk zwaar werk, het bewust maken van jonge medewerkers en naleving van preventieve maatregelen.

 

Klik hier om het verzuimrapport 2016 van Sazas aan te vragen (gratis na invullen gegevens)

Bekijk hier het volledige TNO-rapport over veilig werken door uitzendkrachten uit 2015

Bekijk hier het volledige rapport van TNS-NIPO

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: