Risico's in de zorg

  Cijfers en Onderzoek

Gemiddeld 6,2% van de uitzendkrachten in de zorg raakte in de periode 2008-2013 betrokken bij een ongeval. Daarom is het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan risico's.

Oorzaak verzuim

De helft van het aan werk gerelateerde verzuim in de zorg wordt veroorzaak door psycho-sociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen onder andere agressie en geweld en werkdruk. Inspectie SZW geeft daarnaast aan in de zorg de aandacht te richten op veilige omgang met biologische agentia (virussen, bacteriën).

Volgens Inspectie SZW worden de grootste arbeidsrisico's gevormd door:

  • Psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkdruk, agressie en geweld)
  • Fysieke belasting (zoals tillen en duwen)
  • Biologische agentia (zoals bloed en ontlasting, prikaccidenten) 
  • Werktijden

Bekijk hier het volledige TNO-rapport over veilig werken door uitzendkrachten uit 2015

Bekijk hier het volledige rapport van TNS-NIPO

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: