Risico's in de transport en logistiek

  Cijfers en Onderzoek

10% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de transport en logistiek geeft aan betrokken te zijn geweest bij een ongeval.

Cijfers

Uit onderzoek van TNS-NIPO blijkt:
  • 79% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de transport en logistiek zijn voorgelicht over de risico’s.
  • In 2015 had 42% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de transport en logistiek persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig. 
  • Slechts 73% van de uitzendkrachten werkzaam in de transport en logistiek heeft instructies gehad over hoe zij veilig moeten werken.
  • 75% van de uitzendkrachten geeft aan in de praktijk volgens de (veiligheids)instructies te werken. 23% geeft aan dit soms wel en soms niet te doen.

Oorzaak verzuim

In de afgelopen jaren daalt het verzuim in deze sector. Volgens Inspectie SZW zijn de belangrijkste risico's in de transport en logistiek:

  1. Aanrijdgevaar en vallen, vooral bij het gebruik van heftrucks, bij vrachtwagens en bij het werken op en aan goederencontainers.
  2. Fysieke belasting (zwaar tillen en een ongunstige werkhouding).
  3. Agressie, geweld en een hoge werkdruk. Files, strakke planningen en ladingcriminaliteit kunnen voor een hoge werkdruk zorgen.
  4. Uitstoot van schadelijke dieselgassen. Het inademen van kankerverwekkende dieseluitlaatgassen komt voor in besloten ruimtes, zoals magazijnen.

Dit sluit aan bij de Factsheet Inzetbaarheid van branchevereniging STLWerkt.

Bekijk hier het volledige TNO-rapport over veilig werken door uitzendkrachten uit 2015

Bekijk hier het volledige rapport van TNS-NIPO

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: