Risico's in de metaalsector

  Cijfers en Onderzoek

Uitzendkrachten hebben een grotere kans op een arbeidsongeval dan vaste werknemers. Dit geldt ook voor uitzendkrachten die werken in de metaalsector.

Oorzaak verzuim

Volgens Inspectie SZW zijn de grootste risico's in de metaalsector:

  • machineveiligheid (knel-, plet- en snijgevaar)
  • gevaarlijke stoffen
  • fysieke belasting
  • geluid
  • werkdruk
  • oneerlijk werk en oneerlijke verdringing van werk

De verzuimgegevens van de metaalsector als geheel laten een dalende trend zien, maar de ongevalcijfers zijn relatief hoog. Kort verzuim wordt onder andere veroorzaakt door knel-, plet- en snijgevaar. Langdurig verzuim in de metaalsector is met name toe te schrijven aan overspannenheid, rugklachten, spanningsklachten en depressie (bron: ArboNed 2011).

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: