Risico's in de horeca

  Cijfers en Onderzoek

Uit onderzoeken blijkt dat uitzendkrachten die werken in de horeca een grotere kans hebben op een arbeidsongeval dan vaste werknemers in de horeca. 13% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de horeca geeft aan betrokken te zijn geweest bij een ongeval.

Cijfers

Voor uitzendkrachten in de horeca is er extra aandacht nodig voor veilig en gezond werken. De volgende gegevens kwamen uit het onderzoek van TNS-NIPO naar voren:

 • slechts 73% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de horeca, zijn voorgelicht over de risico’s.
 • Sinds 2011 is een stijgende trend zichtbaar voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In 2015 had 40% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de horeca PBM nodig. 
 • 81% van de uitzendkrachten werkzaam in de horeca heeft instructies gehad over hoe zij veilig moeten werken.
 • 70% van de uitzendkrachten geeft aan in de praktijk volgens de (veiligheids)instructies te werken. 25% geeft aan dit soms wel en soms niet te doen.

Belangrijkste risico's

Volgens Inspectie SZW zijn de belangrijkste arbeidsrisico's in de horeca:

 • fysieke belasting (o.a. tillen)
 • werkdruk
 • agressie en geweld
 • geluid
 • gevaarlijke stoffen (heet water, vet, olie, schoonmaakmiddelen)
 • drukapparatuur
 • arbeid door jongeren

Daarnaast  zijn in keukens knellen, snijden en pletten en uitglijden een belangrijk punt van aandacht.

Bekijk hier het volledige TNO-rapport over veilig werken door uitzendkrachten uit 2015

Bekijk hier het volledige rapport van TNS-NIPO

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: