Risico's in de bouw

  Cijfers en Onderzoek

Uitzendkrachten blijken een grotere kans te hebben op een arbeidsongeval dan vaste werknemers (onderzoek van TNO in opdracht van Stichting Arbo Flexbranche). 20% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de bouw geeft aan in de afgelopen 12 maanden betrokken te zijn geweest bij een ongeval.

 

Cijfers

Uitzendkrachten in de bouw kunnen nog wat extra aandacht gebruiken. Het onderzoek van TNS-NIPO toont het volgende:

  • 81% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de bouw, zijn voorgelicht over de risico’s.
  • In 2015 had 80% van de uitzendkrachten die werkzaam zijn in de bouw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig.
  • 80% van de uitzendkrachten werkzaam in de bouw heeft instructies gehad over hoe zij veilig moeten werken.
  • 73% van de uitzendkrachten geeft aan in de praktijk volgens de (veiligheids)instructies te werken. 24% geeft aan dit soms wel en soms niet te doen.

Oorzaak verzuim

Ondanks deze hoge cijfers laat de "Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2016" van brancheorganisatie Arbouw een dalende trend zien in het aantal arbeidsongevallen in de bouw (als geheel, dus niet alleen uitzendkrachten). Tussen 2011 en 2012 nam het aantal ongevallen met maar liefst 28% af. In 2015 overkwam bijna acht duizend werknemers in de bouwnijverheid een ongeval dat leidde tot verzuim. Dit komt neer op 6,2% van alle werknemers. Het ongevallenpercentage is hiermee met 0,3% afgenomen ten opzichte van 2014 en ligt iets boven het niveau van 2013 (6,1%). Onderstaand diagram laat zien dat vallen of getroffen worden door een wegschietend voorwerp de belangrijkste oorzaken van verzuim zijn.

 

 

Bekijk de Monitor Arbeidsongevallen 2016 op de website van Arbouw 
(Arbouw is per 1/7/2016 opgegaan in Volandis maar het rapport blijft beschikbaar)

Bekijk hier het volledige TNO-rapport over veilig werken door uitzendkrachten uit 2015

Bekijk hier het volledige rapport van TNS-NIPO

Cijfers per sector

Volg de link voor specifieke cijfers over de sector: