Langdurig verzuim en het WIA-risico van uitzendkrachten

  Cijfers en Onderzoek

In de aanpak van verzuim boeken uitzendondernemingen inmiddels veel betere resultaten dan begin deze eeuw. Het (kortdurend) ziekteverzuim is tussen 2003 en 2006 spectaculair gedaald, mede door het Arboconvenant en de daaruit voortvloeiende gezamenlijke inzet van uitzendondernemingen en UWV. 

Het gemiddelde verzuimpercentage onder uitzendkrachten lijkt de laatste jaren stabiel, maar het langdurig verzuim neemt wel toe (over 2008 en 2009). Reden dus om hier specifiek naar te kijken.


Onderzoek door Ape


Onderzoeksbureau Ape heeft in samenwerking met bureau Astri een vergelijkend onderzoek gedaan bij uitzendkrachten, andere vangnetgroepen en werknemers die zich in 2007 ziek meldden en minstens 9 maanden ziek bleven. Deze groepen zijn anderhalf jaar gevolgd om te onderzoeken wie na negen maanden weer aan het werk kwam en wie in de WIA belandde.

Advies


De uitkomsten van het onderzoek leiden tot de volgende adviezen die door UWV en STAF opgepakt zijn en hebben geleid tot het convenant ‘Beter aan het Werk’