Verschil ongevallen vaste medewerker en uitzendkracht groeit

  Cijfers en Onderzoek

Na enkele jaren van daling blijft het percentage arbeidsongevallen voor uitzendkrachten nu stabiel. De trendlijn in onderstaande weergave laat zien dat het percentage ongevallen bij vaste medewerkers wel daalt. De verschillen tussen vaste werknemers en uitzendkrachten zijn sinds lange tijd dus weer aan het groeien. De aandacht die wordt gegeven aan veilig en gezond werken bij vaste medewerkers, lijkt niet doorgetrokken te worden naar uitzendkrachten, terwijl het werk en de werkomgeving voor hen nog nieuw is. Dit verdient dus aandacht!

Bron: Rapport Arbeidsongevallen van uitzendkrachten 2005-2016 - TNO
Toelichting grafiek: In 2014 een grote daling te zien, zowel bij de vaste werknemers als bij de uitzendkrachten. Dit wordt veroorzaakt door een verandering in de vraagstelling. Ondanks deze trendbreuk is goed zichtbaar dat het verschil tussen vaste medewerkers en uitzendkrachten groeit. 
 

Tijd voor actie: de STAF-aanpak

Vanuit de doorgeleidingsplicht hebben uitzendbureaus, inleners en uitzendkrachten een rol bij het terugdringen van onveilige situaties. Stichting Arbo Flexbranche (STAF) levert hier een actieve bijdrage aan door informatie gemakkelijker beschikbaar te maken, voorlichting te geven en tools te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers wordt er gewerkt aan een verdere daling van het aantal ongevallen onder uitzendkrachten en het verdwijnen van het risicoverschil met overige werknemers. 

Enkele conclusies uit het onderzoek

Hieronder is een samenvatting te vinden van enkele belangrijke conclusies uit het TNO-onderzoek.

Download hier het volledige Rapport Arbeidsongevallen van uitzendkrachten 2005-2016 (pdf) 

Totaal aantal ongevallen in 2016

CBS en TNO monitoren het aantal arbeidsongevallen in Nederland en publiceren jaarlijks cijfers en achtergrondinformatie. In 2016 liepen 458.000 werknemers lichamelijk en/of geestelijk letsel op als gevolg van een ongeval tijdens het werk. In 2016 gebeurden de meeste ongevallen in de horeca, waterbedrijven en afvalbeheer en verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Hoewel lichamelijk letsel meer voorkomt, kan een arbeidsongeval leiden tot geestelijke schade. Vooral in de zorg komt dit verhoudingsgewijs veel voor. Werknemers hervatten hun werk eerder na een arbeidsongeval met lichamelijk letsel dan bij geestelijke schade.

Bekijk de cijfers over 2016 van CBS

Bekijk de NEA benchmarktool voor arbeidsongevallen van TNO