Kerncijfers over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de uitzendbranche

  Cijfers en Onderzoek

Sinds 2010 ontvangt Stichting Arbo Flexbranche van UWV verzuiminformatie over de uitzendbranche. Deze informatie vatten we samen in rapportages per jaar en kunnen we gebruiken om afspraken te maken over de aanpak van (langdurig) verzuim en het vergroten van de re-integratiemogelijkheden. 

We kijken naar het aantal meldingen, het aantal Ziektewet uitkeringen en  de verzuimduur van de volgende premiegroepen:

  • IA: uitzenden met uitzendbeding, administratief en (para)medisch.
  • IIA: uitzenden met uitzendbeding, industrieel en technisch.
  • 7: Detachering.
  • 8: Intermediaire diensten.
  • uitzenden zonder uitzendbeding (IB en IIB, fase 3-4 of B-C van CAO).

Momenteel vallen steeds minder werknemers binnen het publieke bestel (UWV). Daarom beschikken we nog niet over betrouwbare cijfers van 2013 en later.

Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in 2016 bedroeg 3,4% en in het tweede kwartaal van 2017 3,4% volgens het CBS