Hoe veilig en gezond werken uitzendkrachten in 2017?

  Cijfers en Onderzoek
Goede voorlichting over risico's, werkinstructies en goed inwerken zijn essentieel om uitzendkrachten veilig te laten werken. Hoe ervaren uitzendkrachten zelf de gegeven informatie? En op welke manier worden zij op de hoogte gebracht van maatregelen om veilig en gezond te werken?
Uit het tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) onder uitzendkrachten blijkt dat:
 • In 2017 meer uitzendkrachten in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek betrokken zijn geweest bij een arbeidsongeval (17%) dan in 2015 (12%).
   
 • Bijna alle uitzendkrachten worden ingewerkt door het uitzendbureau (algemene informatie), collega’s of leidinggevende.
   
 • De meeste uitzendkrachten openstaan voor voorlichting, maar dat ze minder vaak instructies hebben gehad over veilig werken en arbeidsrisico’s dan in 2015.
   
 • Uitzendkrachten vaak met arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en beveiligingen werken.
   
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden als nuttig ervaren maar dat ze door tijdsdruk, niet over het juiste persoonlijke beschermingsmiddel beschikken en sociale context niet altijd worden gebruikt.

Aansluitend op de thema’s in dit rapport, geeft het onderzoek ook antwoord op de vraag of uitzendkrachten de werknemersverplichtingen nakomen (doen). En als dit niet het geval is, wat de oorzaken daarvan zijn:

 • Zijn uitzendkrachten op de hoogte van de verplichting? (weten)
 • Willen uitzendkrachten de werknemersverplichting naleven? Vinden zij dit zinvol? (willen)
 • Is het binnen de werkcultuur mogelijk voor uitzendkrachten om de werknemersverplichting na te leven? (kunnen)

Lees hier het volledige onderzoek naar de veiligheidsbeleving van uitzendkrachten 2017