Factsheet werkstress 2017 - de cijfers

  Cijfers en Onderzoek

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het kader van de Week van de Werkstress 2017 een factsheet gemaakt met cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO / CBS) en de Werkgevers Enquête Arbeid (TNO).

Het geeft een helder beeld omtrent werkstress, verzuim èn ongewenst gedrag.