Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met minder verzuim

  Cijfers en Onderzoek

In bedrijven waar werknemers aangeven dat er veel aandacht is voor veilig werken, is er ook daadwerkelijk minder verzuim. Dat blijkt uit de cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS.

Zoals het CBS in hun publicatie aangeeft “Aandacht voor veilig en gezond werken gaat in alle bedrijfstakken samen met een lager verzuim. Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag. Het verzuim van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren bedraagt daar 3,4 procent. Van werknemers in die bedrijfstak die minder aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is het verzuim 6,1 procent. Binnen de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil het kleinst en zijn deze percentages respectievelijk 2,5 procent en 2,9 procent. Of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen aandacht voor veilig en gezond en ziekteverzuim kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.”

Risico en aandacht

Uit de cijfers komt ook duidelijk naar voren dat er meer aandacht voor veilig werken wordt ervaren in de sectoren waar ook veel gevaarlijk werk wordt gedaan, veel fysieke belasting voorkomt of sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook medewerkers die geen gevaarlijk werk doen in dit soort sectoren, zoals administratief medewerkers, ervaren toch veel aandacht voor veilig werken.