Zwangerschapsverlof

  Arbocatalogus

UWV vergoedt het loon van de werkneemster tijdens het zwangerschapsverlof. Iedere zwangere heeft recht op 16 weken verlof. Het verlof gaat in tussen 6 en 4 weken vóór de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum (uitgerekende datum). De werkgever spreekt met de werkneemster af wanneer het verlof zal ingaan en vraagt bij UWV de zwangerschapsuitkering (WAZO) aan.


In overleg bepaal je wanneer het verlof ingaatZorg ervoor dat de zwangerschapsuitkering tussen 4 en 2 weken vóór de ingangsdatum van het verlof aangevraagd wordt. Dit is een taak van de werkgever. UWV biedt hiervoor de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Spreek met UWV af aan wie de zwangerschapsuitkering wordt uitbetaald: aan de werkgever of aan de werkneemster?

 

De zwangerschapsverklaring hoef je niet mee te sturen aan UWV, maar de werkgever moet deze verklaring wel tot één jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering bewaren.


Zwangerschapsuitkering


De zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon van de werkneemster. Dit in tegenstelling tot de Ziektewetuitkering, die 70% van het dagloon bedraagt. UWV berekent het dagloon op basis van het SV-loon. Dit is het loon waarover belastingen en sociale premies zijn betaald. Voor zowel de zwangerschapsuitkering als de Ziektewetuitkering geldt een maximaal dagloon. Meer informatie, onder andere over de berekening van de zwangerschapsuitkering, staat op de website van UWV.


Flexibele regelingen vanaf 2015


Met ingang van 2015 is een aantal regelingen voor verlof en arbeidstijden gemoderniseerd. Als omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld door een veranderde thuissituatie, moet het makkelijker worden om de arbeidstijden (tijdelijk)  aan te passen of om (zorg)verlof op te nemen. Partners krijgen - naast het huidige kraamverlof van twee dagen - meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun kind. Ook wordt het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind verlengd.


Bekijk regelingen voor zwangerschaps- en zorgverlof op ondernemersplein.nl


Bekijk alle regelingen voor verlof op rijksoverheid.nl