Zwangerschap melden

  Arbocatalogus

Vanaf het moment dat een werkneemster aan haar werkgever heeft gemeld dat zij zwanger is, kan ze aanspraak maken op wettelijk vastgelegde arbeidstijden en voorzieningen. Zodra de zwangerschap gemeld wordt, kan de werkgever vragen om een verklaring van een arts of verloskundige, waaruit blijkt dat de werkneemster zwanger is. 


Zodra de zwanger-schap bekend is, kun je aanspraak maken op rechten en voorzieningen


Het kan een persoonlijke keuze zijn om het nog even niet te vertellen. Sommige vrouwen willen zeker weten dat het allemaal goed is met de zwangerschap.


Pas nadat de zwangerschap aan de werkgever is gemeld, kan er aanspraak worden gemaakt op bepaalde rechten in relatie tot het werk. De werkgever kan om een verklaring van een arts of verloskundige vragen. Na de melding moet de werkgever verschillende voorzieningen treffen. Om alles goed te regelen is tijd nodig. Natuurlijk is het fijn dat zodra de omgeving van de zwangerschap afweet, hierover kan worden gesproken.


Geboorte melden


Omdat de bevalling lang niet altijd plaatsvindt op de uitgerekende datum, is het belangrijk om de bevallingsdatum aan de leidinggevende door te geven. Zo kan de dag dat je weer aan de slag gaat worden voorbereid.


Borstvoeding


Om recht te hebben op tijd en ruimte om borstvoeding te geven of te kolven moet dit bij de werkgever worden gemeld. Doe dit tijdig zodat de werkgever de nodige voorzieningen kan treffen.


Bewust zwanger


Het is altijd goed om vooraf na te denken hoe het werk van invloed kan zijn op een (eventuele) zwangerschap. Op internet is veel informatie te vinden waarmee je je kunt voorbereiden. Informatieve sites zijn: