Zwangerschap en werk

  Arbocatalogus

Vrijwel elke uitzendorganisatie zal vroeg of laat te maken krijgen met een zwangere werkneemster. Uiteraard wil je zwangerschap en werk soepel met elkaar combineren. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de zwangere werkneemster op een goede en verantwoorde manier haar werk kan blijven doen. Welke maatregelen moet je treffen en welke gevolgen heeft het voor de (directe) collega’s?

Voorlichting

Uit onderzoek blijkt dat goed overleg en weten waar je aan toe bent de zwangere helpt om het werk langer vol te houden. Daarom is het belangrijk dat werkneemsters en werkgevers vroeg en vaak met elkaar in gesprek gaan over wederzijdse verwachtingen tijdens zwangerschap. Zo kun je eventuele problemen tijdig signaleren en creatieve oplossingen bedenken om uitval te voorkomen

Zwangerschap is geen ziekte. De meeste zwangerschappen verlopen zonder grote problemen en zijn goed te combineren met het werk. Werken bij een uitzendonderneming brengt in principe geen extra risico’s voor de zwangerschap met zich mee. Zwangeren moeten hooguit rekening houden met eventuele risico’s wanneer ze een inlener bezoeken

Onderwerpen

Zwangerschap en werk wordt in deze arbocatalogus vanuit verschillende invalshoeken belicht: