Ziekteverzuim verminderen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Zowel werknemer als werkgever kunnen helpen om het ziekteverzuim laag te houden en waar mogelijk te verminderen. Dat vermindert de werkdruk voor het overige personeel, maar ook voor de medewerker zelf, aangezien werk tijdens afwezigheid door ziekteverzuim toch vaak blijft liggen.

Als het ziekteverzuim binnen je team onnodig hoog is – vergeleken met andere vergelijkbare afdelingen – kun je als leidinggevende stappen nemen om het te verminderen en zo de werkdruk van het personeel te verminderen.

 

Bekijk het stappenplan bij analyse van ziekteverzuim

Download voorbeelden ven verzuimformulieren

 Tips 

 Randvoorwaarden  

Let bij deze oplossing op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).