Zes stappenplan voor agressie

  Arbocatalogus

De ideale aanpak of benadering van agressie:

 • is een gezamenlijke aanpak door werkgever en werknemer, mede omdat betrokkenheid en maatregellen van beiden essentieel zijn om agressie (zo veel mogelijk) te voorkomen;
 • probeert (het ontstaan van) agressie zo veel mogelijk te voorkomen ( Arbowet artikel 3.1.a);
 • gaat uit van ‘bronbeleid’: zo veel mogelijk wordt geprobeerd agressie weg te nemen of te verminderen en als dat niet mogelijk is, gaan collectieve beschermingsmaatregelen boven individuele beschermingsmaatregelen ( Arbowet artikel 3.1.b);
 • is gebaseerd op goed zicht op de risico’s (aard, frequentie, lokalisering) van agressie middels in ieder geval de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en agressieregistratie;
 • heeft bij het bepalen van maatregelen oog voor de volgende acht invalshoeken:
 • is een aanpak waarbij de ervaring met de maatregelen regelmatig worden geëvalueerd en het beleid zo nodig wordt aangepast ( Arbowet artikel 3.4).

Zes stappen

Concreet komt dit neer op een systematische aanpak in zes stappen:

 1. preventief beleid: beleid voeren om agressie te voorkomen;
 2. signaleren en bespreken: opmerken van signalen van en incidenten met agressie en deze met betrokken individu en indien nodig het hele team bespreken;
 3. registreren en analyseren: agressie-incidenten registreren en analyseren op trends;
 4. kiezen van maatregelen: kiezen van effectieve, efficiënte en betaalbare maatregelen;
 5. uitvoeren van maatregelen: het implementeren en communiceren van maatregelen;
 6. evaluatie: het evalueren van de genomen maatregelen en indien nodig: bijstellen.

Bovenstaande aanpak vormt ook de basis voor de het overzicht met oplossingen voor agressie. Omdat agressie een zogeheten ‘restrisico’ is dat binnen de uitzendbranche waarschijnlijk nooit helemaal uitgebannen kan worden en bovendien grote (emotionele en lichamelijke) gevolgen kan hebben, is het slim om blijvend een vinger aan de pols te houden en bovenstaand stappenplan in de tijd te herhalen. Herhaal deze systematische aanpak cyclisch volgens de 5 W’s.

 

Zie ook