Zélf stress actief aanpakken

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

 

Het is natuurlijk altijd goed om oorzaken van ongezonde werkdruk, leidend tot werkstress, weg te nemen: zie werkdruk signaleren en bespreken. Maar helaas kun je werkdruk niet altijd voorkomen. Daarom is het zinvol om goed met stress om te kunnen gaan. Sommige mensen zijn daar beter toe in staat dan anderen. Dat heeft te maken met hun persoonskenmerken, eigenschappen die anderen niet of minder hebben. Vooral belangrijk zijn assertiviteit – nee zeggen, je grenzen trekken – emotionele stabiliteit en perfectionisme. Een bekende term in dit verband is workaholisme.

Coping vaardigheden

Stress vermijden heeft echter ook te maken met specifiekere vaardigheden, die in vakjargon ook wel ‘coping’ genoemd worden. Coping is divers, en de ene manier is niet beter of slechter dan de ander. Coping is effectiever naarmate je meer stijlen beheerst. Je kunt dan in uiteenlopende situaties uit de voeten. Een overzichtelijk rijtje is:

  • actief aanpakken
  • sociale steun zoeken
  • vermijden en afwachten
  • afleiding zoeken

Wat kun je zelf doen om je persoonlijk beter te weren tegen stress?

 inclusief praktijkvoorbeelden

 Tips

Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA.

 Randvoorwaarden 

Trainingen en cursussen kosten geld. Vraag je leidinggevende, HRM of P&O of de organisatie bereid is deze, geheel of deels, te bekostigen.