Zélf het werk beter of anders organiseren

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Je werk beter of anders organiseren kan werkdruk verminderen of wegnemen. Als je als werknemer voldoende regelmogelijkheden hebt – de vrijheid om beslissingen te nemen over hoe je werkt – dan kun je daar meestal zelf of in overleg met je collega’s al het een en ander aan doen.

 Praktijkvoorbeelden

  • Doe om beurten telefoondienst.
  • Ga anders om met e-mail, dus check slechts op bepaalde tijden.
  • Laat de mailbox van je vestiging of afdeling door één of twee mensen verwerken.
  • Idem voor reacties via internet.
  • Rouleer werkplekken.
  • Neem op vaste momenten pauze, in ieder geval voor de lunch. Gebruik die in een aparte ruimte, waar je niet gestoord kan worden door klanten en derden, of ga even naar buiten.

Aanpak voor leidinggevenden

Krijg je als leidinggevende signalen dat het werkproces tot onaanvaardbaar grote werkdruk leidt? Dan is een systematische aanpak (4 van de 5 W’s) in stappen zinvol:

 Los van de algemene aanpak nog wat suggesties uit de praktijk:

  • Een voorbeeld is de duofunctie- of duobaan: twee mensen op één unit. Voordeel is dat ze elkaar bij piekdrukte makkelijk kunnen helpen. Voorwaarde blijft natuurlijk een consequente invoer van gegevens in het systeem, omdat anders problemen op kunnen treden met de overdracht in de knel komt.
  • Doe intakegesprekken op afspraak of na sluitingstijd, bijvoorbeeld op koopavond.
  • Richt vestigingen in zonder inloopmogelijkheid. Zo kunnen intercedenten hun afspraken goed inplannen.
  • Laat medewerkers vrij door geen direct toezicht of controle uit te voeren. Stuur meer op output. Dit is natuurlijk afhankelijk van de taakvolwassenheid van de medewerker.