Werkplek aanpassen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Je werkplek kan bijdragen tot het verminderen van werkdruk en agressie. Een voor de hand liggend feit, dat echter snel over het hoofd gezien wordt.


Werkplekinrichting en agressie


Met checklists kun je de veiligheid van de inrichting van de vestiging in kaart brengen. Ook kun je denken aan het technisch beveiligen van je pand. De checklists kunnen gebruikt worden bij verbouw, nieuwbouw of bij de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Niet alleen om de veiligheid en gezondheid van het personeel te waarborgen, maar ook om kostbare aanpassingen achteraf te voorkómen.


Als werknemer kleine maar belangrijke dingen doen. Bijvoorbeeld voorkomen dat gevaarlijk materiaal (zoals scharen) voor het grijpen ligt.


Download de checklist extra veiligheid


Download de checklist agressie werkgever


Zo bevorder je als werknemer een gezonde werkplek


Een, niet uitputtende, opsomming van verbeteringen die je als werknemer zelf, of met een beetje hulp, kunt doorvoeren:


Een beter ingerichte werkplek: stappenplan voor leidinggevenden


Met deze stappen kom je tot een beter ingerichte werkplek:


Aanpassingen aan de werkplek voor vermindering van werkdruk


De meest voorkomende aanpassingen van werkruimten die kunnen bijdragen aan vermindering van de werkdruk zijn:


 Tips


  • Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA.
  • Bekijk of enkele medewerkers een projectgroep(je) "Slimmer werken' willen opzetten, gericht op het oplossen van knelpunten in de werkprocessen.

 Randvoorwaarden


Niet altijd kun je je vestiging aanpassen zoals jij dat wenst. Zoek naar creatieve oplossingen als techniek of financiën je belemmeren.