Werkinhoudelijke trainingen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Het kan zijn dat de inhoudelijke kennis en vaardigheden van werknemers onvoldoende zijn om het werk goed en zonder ongezonde werkdruk te kunnen verrichten. Daarbij ligt een aantal opties voor de hand.


Intercedentenopleiding


Voor intercedenten kan een algemene intercedentenopleiding bijdragen aan een betere uitvoering en beheersing van de functie. Op die manier kunnen ze ook bijdragen aan het voorkomen of beter beheersen van werkdruk en werkstress.


Training werkinhoudelijke taken en aspecten 


Verzorg een training voor iemand die kort in dienst is.


Training op het vlak van werkinhoudelijke kennis en vaardigheden kan helpen om de werkdruk te verlagen. Denk aan een training commerciële vaardigheden. Het is verstandig om zo’n training te verzorgen wanneer de intercedent nog maar kort in dienst is. Zeker wanneer de intercedent tijdens de inwerkperiode begeleid wordt door een ervaren collega die als mentor optreedt. De intercedent maakt dan samen met de mentor commerciële situaties in het werk mee zodat de training meteen in praktijk wordt gebracht.


Besteed direct vanaf het moment van inwerken aandacht aan commerciële activiteiten: dan voorkom je dat de drempel nog hoger wordt.


Intervisie 


Organiseer intervisie voor de werknemers. Werknemers kunnen veel van elkaar leren, zeker waar het gaat om praktische tips om werkstress te voorkómen of te beperken.


 Tips


  • Voor dienstverleners met keurmerk: zoek bijvoorbeeld dienstverleners via OVAL of SBCA.
  • Bekende opleiders in de uitzendbranche zijn Armslag en Artra.