Werkgedrag

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk + werkdruk + zwangerschap
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
dag
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Een goede werkplek, pauzes, afwisseling in het werk. Allemaal goede afspraken, maar ze werken alleen als de werknemer daadwerkelijk gezond gedrag laat zien. En de werkgever of leidinggevende hem aanspreekt als hij dat niet doet.

 Tips werknemer

  • In deze arbocatalogus staan voor jou allerlei tips voor gezond beeldschermwerk, zwangerschap en omgaan met werkdruk. En die tips werken uiteraard alleen als je ze ook echt toepast, ook als het druk is. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen inzetbaarheid om gezond te kunnen blijven werken.
  • Kun jij ‘blind’ typen? Zo ja, dan bespaar je veel hoofdbewegingen richting toetsenbord en scherm. Ook werk je efficiënter en meer ontspannen als het typen je geen moeite kost. Het volgen van een typecursus kan je veel werkplezier opleveren.
  • Heb je veel leeswerk, dan kan je ook een keer je leeswerk printen en in een andere houding of een andere plek van papier lezen.
  • Bekijk deze video met tips over werkhouding.
  • Benoem wat wel en wat niet lukt. En wat heb je nodig om het wel te gaan doen? Bespreek het resultaat met een collega, je leidinggevende en de preventiemedewerker.

Wat doe je echt? Check je eigen gedrag.

 Tips werkgever

  • Ben je bewust dat je naar je werknemers de toon zet als je het goede voorbeeld geeft en het belang van gezond beeldschermwerk en het voorkomen van werkdruk uitdraagt. Goed voorbeeld doet goed volgen.
  • Als je als werkgever met het geven van voorlichting en inrichten van werkplekken de basis op orde hebt, mag je van de werknemer verwachten dat hij zich daar naar gedraagt. De meeste werknemers doen dat ook, maar bij anderen gaat dat niet vanzelf. Dan is het aanspreken van werknemers noodzakelijk, net als bij de uitvoering van het werk. Ga in gesprek over wat de werknemer er aan doet om gezond en duurzaam te kunnen blijven werken.
  • Ben je als werkgever bewust dat werknemers die ‘blind typen’ met meer gemak en efficiëntie hun beeldschermwerk doen. Hoe zit dat in het bedrijf? Breng het eens in kaart en overleg met werknemer(s) de voordelen van het volgen van een typecursus.