Werkdruk signaleren en bespreken

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Werkdruk en werkstress zijn aan verschillende signalen te herkennen. Door bij signalen tijdig aan de bel te trekken kun je samen werken aan een oplossing.

Signalen voor werknemer

Voor jou als werknemer is het belangrijk om goed te blijven letten op lichaamssignalen die een gevolg kunnen zijn van werkdruk:

Signalen voor werkgever / leidinggevende 

Hoe kun je als leidinggevende werkdruk en werkstress signaleren en wat kun je doen? Je kunt individuele werkstressklachten vroegtijdig laten signaleren door de bedrijfsarts door hem een preventief medisch onderzoek (PMO) te laten uitvoeren. Los van die mogelijkheid kun je werkdruk en werkstress ook zélf vroegtijdig signaleren:

Voor een overzicht van stresssignalen bekijk je de checklist werkdruk en stress signaleren - werkgever.

Maak werkdruk bespreekbaar

Iemand zal niet snel zelf aan de bel trekken!

Het bespreken van werkdruk is essentieel, maar zeker niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat werknemers bij problemen niet snel uit zichzelf aan de bel trekken bij de werkgever. Toch heb je volgens de Arbowet de plicht om onveilige en ongezonde situaties te melden. Dat is niet voor niets: wie te lang doorloopt met werkdruk kan last krijgen van medische (chronische) klachten. Natuurlijk heeft de leidinggevende en belangrijke taak in het bespreekbaar maken van werkdruk en werkstress.

Zo pak je het aan als werknemer

Werkdruk kun je met verschillende personen in je organisatie bespreken:

Hoe maak je als leidinggevende werkdruk bespreekbaar?

Het antwoord hangt af van de vraag of de werknemer een individueel probleem heeft of dat het een collectief probleem is, dus een probleem dat in je team speelt. Check dit voordat je aan de slag gaat met aanpakken.

Werkdruk bij een individuele werknemer:

Werkdruk in het team of een deel daarvan:

Doel: oorzaken achterhalen

Werkdrukbespreking moet een antwoord geven op de vraag waar de oorzaken liggen. Liggen ze in de sfeer van belasting, bijvoorbeeld de werkplek, de organisatie van het werk, de hoeveelheid werk, of in de sfeer van belastbaarheid – bijvoorbeeld de gezondheid, de inhoudelijke kennis en vaardigheden, het vermogen om met stress om te gaan? 

Onthoud dat maar zeer zelden voorkomt dat de oorzaken slechts onder één van deze categorieën te vinden zijn, dus vraag goed door op alle categorieën. Heb je voldoende zicht op de oorzaken, dan kun je overgaan tot het aanpakken van werkdruk.

 Randvoorwaarden  

Let bij deze oplossing op de rol van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).