Werkdruk meten

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen + voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Werkdruk meten


Als de omvang en de oorzaken van werkdruk onvoldoende helder zijn, dan kan het helpen om de werkdruk eerst nader in kaart te brengen. Zodra je weet wat er precies speelt kun je voor oplossingen op maat kiezen. Je allereerste actie is kijken welke informatie al aanwezig is binnen de organisatie. Denk aan:


  • uitkomsten van de RI&E,
  • uitkomsten van een preventief medisch onderzoek (PMO),
  • een onderzoek naar de werkbeleving,
  • informatie uit de kengetallen van het personeel [link onderzoek personeelsgegevens].

Als kwalitatieve informatie volstaat, kan interviews afnemen zinvol zijn.

Bedenk goed dat de praktijk leert dat organisaties soms werkdruk gaan meten, terwijl het probleem eigenlijk is dat ze niet weten hoe ze werkdruk aan moeten pakken. In dat geval is meten natuurlijk slechts uitstel van actie. 


Hoe kun je werkdruk meten?


 


Tips


Randvoorwaarden


  • Aan de inzet van vragenlijsten zijn meestal kosten verbonden.
  • Analyses per afdeling zijn mogelijk bij een respons van vijftien of meer.
  • Als de organisatie vragenlijsten voor werknemers verspreid, dan moeten de werknemers weten wat er met de resultaten gedaan wordt. Op welke termijn? En wat is het budget voor maatregelen. Gebeurt dat niet, of heeft de organisatie een geschiedenis van onderzoeken zonder opvolging, dan leidt dit bijna altijd tot een lage respons. Een lage respons maakt het moeilijk om uitspraken te doen die gelden voor de totale personeelspopulatie. Het is dus essentieel om voorafgaand aan het vragenlijstonderzoek het vervolgtraject te organiseren en te communiceren over de opzet, betrokkenen, tijd en middelen.