Werkdruk en werkstress

  Arbocatalogus

De uitzendbranche kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Dat vereist flexibel ingestelde en sociaal vaardige medewerkers die goed onder druk kunnen presteren.

Werk- of prestatiedruk is op zich geen probleem. Dat kan het wel worden als er onvoldoende oog voor is. Werkdruk kan leiden tot werkstress met klachten als piekeren, cynisme, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, en uiteindelijk kans op verzuim.

Werkdruk aanpakken

In dit gedeelte van de arbocatalogus staan voor werkgever en werknemer mogelijke oplossingen om werkdruk te voorkomen en werkstress aan te pakken. Werken aan werkdruk kan het ziekteverzuim verlagen en de tevredenheid en betrokkenheid van het personeel vergroten!

Je kunt meteen aan de slag met de oplossingen 

Je kunt ook eerst meer informatie over werkdruk lezen:

Voorlichting (nieuwe) werknemers

Wanneer een nieuwe medewerker aan de slag gaat, is het van belang om voorlichting te geven over de risico's van het werk (op basis van de RI&E) en hoe deze voorkomen kunnen worden (beleid, maatregelen uit de arbocatalogus). Zie hiervoor het onderdeel Arbocatalogus en risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarnaast is een goed inwerktraject van belang om het werk efficiënt, goed en op een veilige manier uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor relevante onderdelen van de thema's "werkdruk" en "agressie". Dit geldt overigens ook voor uitzendkrachten die te werk worden gesteld binnen de uitzendorganisatie. Samengevat is het voor de uitzendorganisatie belangrijk om het volgende te organiseren:

  • De werknemer/uitzendkracht wordt wegwijs gemaakt op de werkplek en krijgt een inwerkprogramma voor de uit te voeren taken.
  • De werknemer/uitzendkracht krijgt tijdens de inwerkperiode op de werkplek naast functiespecifieke voorlichting en onderricht over risico's en getroffen maatregelen ook algemene informatie over het arbobeleid binnen het bedrijf, zoals vluchtroutes en BHV.
  • Wanneer gewerkt wordt met anderstalige uitzendkrachten, wordt hiermee in het inwerktraject rekening gehouden, zodat de uitzendonderneming er zeker van is dat de uitzendkracht alle informatie begrepen heeft.

 Wet- en regelgeving

De Arbowet 2007 vormt de basis voor het voeren van een ‘zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid’. Daarnaast wordt in verschillende wet- en regelgeving gerefereerd aan werkdruk.
Bron: ArboInformatieblad AI-42: Werkdruk en stress; inzage via arbozone.nl. Zie voor alle arbowetgeving wetten.overheid.nl of Arboportaal.