Werkdruk actief bespreekbaar maken

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

De rol van de leidinggevende bij werkdruk is erg belangrijk. Je hebt de volgende functies en middelen voor medewerkers die kampen met werkdruk:

Bespreekbaar maken 

Ten eerste blijkt dat werknemers niet geneigd zijn uit zichzelf problemen op het gebied van werkdruk aan de orde te stellen bij de leidinggevende. Dus hoe kom je er überhaupt achter dat je werknemers misschien last hebben van werkdruk en werkstress? Natuurlijk, je moet werkdruk signaleren, maar als werknemers het zelf niet tijdig aangeven, kom je er misschien pas achter als iemand al medische klachten heeft, of zich ziek heeft gemeld. Wil je werkdruk voorkomen, dan moet je het actief bespreekbaar maken.

Goede voorbeeld geven 

Zelf altijd te laat en je bureau is een chaos? 

Het is verder belangrijk dat je als leidinggevende het goede voorbeeld geeft bij effectief omgaan met werk- en tijdsdruk. Kom je bijvoorbeeld zelf altijd te laat of is je bureau een chaos, dan wordt het lastig om de aanpak van werkdruk te verkopen in je team. Mocht je zélf problemen hebben met werkdruk, dan is het verstandig dat je er eerst of in ieder geval óók mee aan de slag gaat.

Zoek in deze arbocatalogus dan bij werkdruk op ‘werknemer’ en maak een actieplan voor verbetering met je eigen leidinggevende.

Neem voldoende tijd 

Zorg verder dat je tijd, oog en oor hebt voor vragen en behoeften van je werknemers. Doe je dat niet, dan zullen je werknemers het snel afleren om problemen met werkdruk bij je aan te kaarten.

Waardering 

Werknemers die gewaardeerd worden voelen zich beter. Waardering is beslist niet alleen geld of promotie, maar ook aandacht en complimenten geven.

Lange adem 

Ten slotte: het oplossen of verminderen van werkdruk is niet zoiets als noodverlichting aanbrengen die toevallig nog ontbreekt. Het aanpakken van werkdruk vraagt een lange adem. Jij bent als leidinggevende verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden op je afdeling, en dus ligt de primaire verantwoordelijkheid bij jou om werkdrukaanpak tot een succes te maken.

Training voor management en medewerkers

Hoe kun je als leidinggevende je kennis en vaardigheden vergroten om met werkdruk in je team om te gaan? Trainingen kosten geld maar kunnen veel opbrengen. Als je denkt dat één van de trainingen je functioneren verbetert, bespreek dit dan en vraag naar de mogelijkheden binnen het bedrijf.

Voor individuele werknemers met werkdruk kunnen de volgende trainingen zinvol zijn:

Voor collectieve werkdrukproblemen kunnen behalve een stressmanagementtraining deze trainingen nuttig zijn: