Wat is gezond beeldschermwerk?

  Arbocatalogus

In de uitzendbranche werkt bijna iedereen met een computer. Vaak een groot deel van de dag en regelmatig onder tijdsdruk. Stil zitten terwijl je armen en handen bewegen is zwaar voor het menselijk lichaam. Dit is namelijk een combinatie van statische en dynamische belasting. 

Mogelijke gevolgen beeldschermwerk

Stil zitten terwijl je armen en handen bewegen is zwaar voor het menselijk lichaam.

Werknemers kunnen door beeldschermwerk klachten krijgen die zich meestal het eerst uiten op zwakke plekken.

De één krijgt hoofdpijn of oogklachten, de ander lage rugklachten, weer een ander krijgt last van klachten aan arm, nek en schouders, wat ook wel KANS wordt genoemd (voorheen repetitive strain injury: RSI). De klachten beginnen klein en geven eerst last, maar kunnen toenemen en zo pijnlijk worden dat werknemers erdoor uitvallen en zich ziek melden.

Het zijn juist deze klachten die we voor willen blijven door in de organisatie gezond werken aan een beeldscherm te stimuleren. Dit kan met de oplossingen die je in deze arbocatalogus kunt vinden. Ze beschrijven wat je als organisatie en als werknemer kunt en hoort te doen om op een gezonde manier beeldschermwerk te verrichten: van het inrichten van een ergonomische werkplek tot en met bewegen op het werk.

Definitie beeldschermwerk

De term beeldschermwerk is algemeen bekend en gebruikt. Gezien het toenemende gebruik van smartphones en tablets voor het werken in de uitzendbranche is een ruimere definitie voor ‘computerwerk’ op zijn plaats. De richtlijn van de NVAB benoemd het als werk dat wordt gedaan met behulp van een computer, een beeldscherm en toetsenbord en/of muis en/of ander invoermiddel .

 Tips