Wat is agressie?

  Arbocatalogus

Er is sprake van agressie of geweld bij voorvallen waarin een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het werk.


Vormen van agressie


Op het werk kan sprake zijn van interne of externe agressie. Interne agressie zijn alle uitingen van collega’s of leidinggevenden. Denk hierbij ook aan pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Externe agressie zijn alle uitingen die van buiten je organisatie komen: uitzendkrachten, inleners of andere bezoekers.


Drie vormen van het uiten van agressie zijn:

Werkingssfeer: op de werkplek


Deze arbocatalogus gaat over alle vormen van agressie op het werk. Grensoverschrijdend gedrag hoeft echter niet per se op de werkplek of tijdens werktijd plaats te vinden om toch onder de werkingssfeer van de wet te vallen. Het gaat erom dat de situatie verband houdt met het verrichten van arbeid. Agressie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden bij een bedrijfsuitje of tijdens woon-werkverkeer, het roken op de stoep, of een werklunch buiten de deur.


Wat is grensoverschrijdend?


Het criterium is of de werknemer het gedrag van de andere partij als grensoverschrijdend ervaart. Of degene die zich daaraan schuldig maakt de intentie heeft om te intimideren doet er niet toe. Bij de slachtoffers leidt grensoverschrijdend gedrag op het werk vaak tot stressklachten. Agressie en intimidatie hebben ook effect op het psychosociale arbeidsklimaat en het economisch presteren van de organisatie.


 Tips