Voorlichting beeldschermwerk

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde om gezond te werken. Die werkplek behoor je ook goed te gebruiken, anders heeft de goede werkplek geen zin.

Door voorlichting en training kun je leren hoe je je werkplek, het meubilair en alle hulpmiddelen het best kan instellen en gebruiken. Ook leer je waarom dat belangrijk is voor je gezondheid.

Werknemers moeten ‘doeltreffend’ voorgelicht worden over de risico's van hun werk en de maatregelen die genomen zijn ( Arbowet, artikel 8).

Gebruik de checklist introductie bij het maken en geven van deze voorlichting. Specifieke aandachtspunten voor voorlichting over het instellen van de werkplek zijn:

  • Stem de voorlichting af op de specifieke werkzaamheden van de werknemers. Denk aan het onderscheid in gebruik van vaste, wisselwerkplekken en laptopgebruikers. 
  • Herhaal de voorlichting regelmatig. Verschillende vormen en momenten zijn mogelijk: bijvoorbeeld het uitreiken en uitleggen van de werkplekinstellingen bij indiensttreding, maar ook tijdens werkoverleggen, in nieuwsbrieven of op het intranet kan regelmatig voorlichting gegeven worden.  
  • Evalueer de voorlichting.

Soorten voorlichting

In de praktijk bestaan verschillende vormen van voorlichting:

 Randvoorwaarden

  • Bedenk dat doeltreffende voorlichting verzorgd moet worden door iemand die niet alleen inhoudelijk voldoende op de hoogte is, maar ook door zijn manier van communiceren het belang kan benadrukken. Bovendien moet de voorlichting kort en krachtig zijn en terug te vinden zijn, bijvoorbeeld op intranet;
  • Ook bij langer zittende werknemers wordt regelmatig aandacht gevraagd voor risico’s van het werk en hoe hiermee wordt omgegaan;
  • Aan e-learning zijn behoorlijke ontwikkelkosten verbonden.

 Tips werkgever

 Tips werknemer

  • Vraag je werkgever om voorlichting te geven over beeldschermwerk als je dat (nog) niet gehad hebt. 
  • Neem actief deel aan de voorlichting; je ontvangt altijd (opfris-)tips waar je je voordeel mee kunt doen.
  • Ga bewust aan de slag, een actieve houding houdt je alert en is juist als je het druk hebt belangrijk om gezond te kunnen blijven werken.
  • Raadpleeg in de tabel met oplossingen voor beeldschermwerk de oplossingen die vooral voor jou als werknemer interessant zijn.