Vertrouwenspersoon

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Als je op je werk wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan een vertrouwenspersoon ondersteuning en advies bieden. Zit je met een vraag of klacht, raadpleeg dan je vertrouwenspersoon. Wacht niet tot het probleem escaleert. 

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht: informatie die je met hem of haar bespreekt is dus strikt vertrouwelijk. Bij ongewenst gedrag gaat het om:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie
  • pesten
  • discriminatie.

Kleine organisaties: regel de vertrouwens-persoon extern

Vraag je leidinggevende, HRM- of P&O –afdeling wie de vertrouwenspersoon is en hoe je contact kunt opnemen. Ook wanneer geen vertrouwenspersoon is aangesteld, zijn zij je eerste aanspreekpunt wanneer je je in je werk belemmerd voelt door ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon is niet per se een collega, het kan ook iemand van buiten zijn. Voor kleine organisaties is het bijvoorbeeld handiger om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen.

 Wat zegt de Arbowet?

In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht is de werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) ofwel ongewenst gedrag. Hij moet hiervoor beleid opstellen en uitvoeren. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan een belangrijk onderdeel van dat beleid zijn. Let wel: de werkgever is niet verplicht dat te doen, dus het kan ook zijn dat er binnen jouw organisatie geen vertrouwenspersoon geregeld is.

 Randvoorwaarden