Uitzendkracht binnen een uitzendorganisatie

  Arbocatalogus

De uitzendkracht binnen de uitzendonderneming is gelijkwaardig aan de eigen werknemers en heeft hiermee recht op gelijkwaardige arbeidsomstandigheden. Zodra een uitzendkracht in een uitzendonderneming aan de slag gaat, moet hij weten met welke risico's van het vak hij te maken kan krijgen en hoe hij die kan voorkomen. Het is daarom van belang dat de uitzendonderneming voordat de uitzendkracht aan het werk gaat het arbodocument verstrekt waarin de belangrijkste risico's op de werkplek worden beschreven.

Doorgeleidingsplicht

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de inlenende partij en de uitzendonderneming is gebaseerd op de Arbowet en de Waadi. De inlenende partij geeft leiding en houdt toezicht, terwijl de uitzendonderneming een doorgeleidingsplicht heeft. In de specifieke situatie waarin een uitzendkracht te werk wordt gesteld binnen een uitzendonderneming, kunnen de twee rollen (doorgeleidingsplicht en leiding en toezicht) samenvallen. In dit verband is de STAF-brochure Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten: hoe is dat geregeld? toepasbaar.

De Arbochecklist Administratief van STAF zal vrijwel altijd van toepassing zijn. Voeg bij het arbodocument andere informatie over arbozorg, zoals beleid binnen de uitzendonderneming, oplossingen uit de arbocatalogus, etc. Dit kan schriftelijk, digitaal, mondeling of op andere manieren. Wanneer gewerkt wordt met anderstalige uitzendkrachten, moet alle informatie uit het arbodocument ook voor deze groepen toegankelijk zijn.

Gelijkwaardige arbeidsomstandigheden

Uitzendkrachten hebben recht op gelijkwaardige arbeids-omstandigheden

De maatregelen die de uitzendonderneming treft - gebruikmakend van deze arbocatalogus - op het gebied van beeldschermwerkwerkdruk en agressie zijn ook onverkort van kracht voor uitzendkrachten die binnen de uitzendonderneming te werk worden gesteld. Vanzelfsprekend worden deze maatregelen op maat en met gezond verstand ingezet, rekening houdend met de aard en duur van de werkzaamheden en de aard van de werkplek van de uitzendkracht.

PBM en registratie ongevallen

Ook op het gebied van het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het melden en registreren van ongevallen ligt er een wettelijke verantwoordelijkheid bij de uitzendonderneming. Meer informatie hierover is te vinden onder thema's en tools op deze website: zoek op 'veiligheid uitzendkrachten' of bekijk de A-Z index. In de arbocatalogus wordt hier geen aandacht aan besteed, omdat deze twee onderwerpen niet of nauwelijks relevant zijn in relatie tot de (kantoor)werkzaamheden die de uitzendkracht uitvoert als hij werkzaam is bij een uitzendbureau.

Maar ook uitzendkrachten in een uitzendonderneming kunnen het slachtoffer worden van een meldingsplichtig ongeval. Er is sprake van een meldingsplichtig ongeval als het slachtoffer (de uitzendkracht) aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Het behandelen van verwondingen in een polikliniek zijn geen meldingsplichtige ongevallen. De melding van een ongeval moet gebeuren via de Inspectie SZW.