Thuiswerkplek

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Als een werknemer thuis regelmatig meer dan 2 uur beeldschermwerk verricht is het net als op kantoor belangrijk gezond te kunnen werken om KANS-klachten te voorkomen.

In de video ‘werk beter met een laptop’ zie je hoe je (thuis) gezond met een laptop kan werken:

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Voor een thuiswerkplek geldt een lichter regime dan een kantoorwerkplek. Bepalingen over vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding gelden thuis niet. Alle andere minimum arboregels voor beeldschermwerk gelden thuis wel, net zoals op kantoor. Doet een werknemer meer dan 2 uur op een dag beeldschermwerk, dan gelden de ergonomische eisen

 Tips werknemer

 • Zorg dat je, net als op kantoor, je werkplek goed instelt (Bron: arbocatalogus architecten).
 • In de video ‘werk beter met een laptop' zie je hoe je je werkplek met gebruik van extra hulpmiddelen optimaal kunt inrichten.
 • Lukt het niet om je werkplek volgens bovengenoemde tips in te stellen, dan is je werkplek thuis niet geschikt om langer dan 2 uur op een dag thuis te werken.
 • Neem ook bij beeldschermwerk thuis je pauzes.

 Tips werkgever

 • De risico’s van thuis werken moet de werkgever binnen de RI&E in kaart brengen. Voor thuiswerken kan de werkgever kiezen uit de volgende opties:
  • De thuiswerkplek met toestemming van de werknemer laten controleren door een deskundige;
  • De werknemer zelf deze controle laten doen aan de hand van het invullen van een checklist. Zie dit voorbeeld van een RI&E voor de thuiswerkplek;
  • De werknemer een gerichte enquête in laten vullen, zoals de QuickScan Thuiswerken. Deze scan beoordeelt thuiswerken op meer punten dan alleen de beeldschermwerkplek en geeft tevens advies en voorlichting.
 • Bij het werken met een laptop is een los beeldscherm, los toetsenbord en losse muis nodig. Bij voorkeur wordt gewerkt met een los beeldscherm van voldoende grootte dat makkelijk in hoogte en diepte verstelbaar is en makkelijk te verbinden is met een laptop. In plaats van een los beeldscherm kan ook gebruik worden gemaakt van een laptopverhoger. Zie het voorbeeld in de video.
 • Zorg voor een A3 documenthouder om tussen het toetsenbord en het beeldscherm te plaatsen voor werknemers die met papieren documenten werken (bij invoerwerk). Bij gebruik van een laptophouder is het zinvol een exemplaar te kiezen waar een documenthouder in geïntegreerd is.