Technisch beveiligen

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
maand
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Technische voorzieningen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het vergroten van de feitelijke veiligheid, als het gevoel van veiligheid. Dit kan zeker nuttig zijn, maar pas op voor schijnzekerheid. Technische maatregelen kunnen, als ze niet juist aangebracht of gebruikt worden, ook averechts werken en juist agressie oproepen bij cliënten.

Pas op voor schijnzekerheid

Technische veiligheidsvoorzieningen kunnen nodig zijn wanneer het aantal helpers in de directe nabijheid beperkt is. Dan brengt een incident met agressie dus meer risico’s met zich mee. In sommige functies werken werknemers zelfs alleen.

 

Onderzoek wat je wilt beveiligen

Doe eerst onderzoek voordat je overgaat tot de aanleg van (extra) technische veiligheidsvoorzieningen:

 Voorzieningen

Als organisatorische maatregelen niet mogelijk of haalbaar zijn, dan zijn er deze veiligheidsvoorzieningen:

  • Buren-bel-systemen: goedkoop, en snel via een sneltoets op een mobiel.
  • Camerasystemen: deze geven een gevoel van veiligheid en werken preventief. Voor wat betreft het regelen van de privacy, zie het voorbeeld cameraprotocol [download].
  • Alarmknoppen: deze zorgen voor een snelle hulpverlening en werknemers ervaren meer veiligheid. Werkt natuurlijk alleen als er ook een collega aanwezig is, want binnen kleine vestigingen niet altijd het geval is.
  • Toevluchtsruimte: een veilige ruimte waar werknemers zich in geval van nood kunnen terugtrekken.
  • Deurvergrendelsysteem: dit maakt het mogelijk om van een afstand de deur direct op slot te doen, zeker zinnig wanneer de intercedent alleen werkt.

Schakel een agressiedeskundige in, wanneer je als werkgever overweegt dit soort voorzieningen te installeren of uit te breiden.

Download een voorbeeld cameraprotocol