Taken uitbesteden

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
genezen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
werkt niet altijd
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Door taken uit een functie weg te nemen kun je de mentale, emotionele of fysieke belasting van een functie verminderen. De doelen die je daarmee nastreeft zijn o.a.:

  • werkdruk verminderen
  • risico van agressie verminderen
  • ziekteverzuim verminderen
  • functie interessanter maken
  • verloop verminderen
  • meer doorgroei mogelijk maken
  • kosten besparen

Je kunt de functie van intercedent aanpassen, zodat het werk voor intercedenten aantrekkelijker wordt. Een ander doel kan zijn het verminderen van het risico van agressie voor intercedenten en tegelijkertijd dit risico niet simpelweg te verplaatsen naar andere werknemers.

Het aanpassen van de functie of het uitbesteden van taken kan het verloop verminderen, en daarmee het ontstaan van vacatures en werkdruk. Bovendien biedt het aanpassen van de functie-inhoud kansen om personeelskosten te besparen: je kunt bijvoorbeeld weggenomen taken door goedkopere krachten laten uitvoeren.

Let op

Voorzichtigheid is geboden, want je maakt wel een allroundfunctie eenzijdiger. Algemeen geldt: voor het welzijn is het van belang dat een functie naast uitvoerende ook voorbereidende en ondersteunende taken bevat. In de branche is de functieaanpassing van intercedenten al op verschillende manieren in de praktijk gebracht.

Centraliseren van taken

 Inclusief praktijkvoorbeelden

Een aantal taken kunnen centraal geregeld worden. Bijkomend voordeel van de centralisering van taken is dat het moeilijker wordt om met agressieve neigingen binnen te lopen. Taken die door een aparte ‘afdeling’ gedaan kunnen worden:

Functie-inhoud aanpassen: roulatie en verbreding

Taakroulatie en taakverbreding kunnen ook manieren zijn om de functie-inhoud aan te passen, hiermee wordt de functie juist breder en afwisselender wat een positief effect kan hebben op de medewerkers. Bij taakroulatie draait het om afwisseling van werk door met collega's op dezelfde of andere afdelingen de taken te ruilen. Bij taakverbreding gaat het om het geven van meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid aan werknemers bij de planning, de uitvoering en de controle van het werk.

 Randvoorwaarden 

Het herverdelen van taken ligt over het algemeen zeer gevoelig bij medewerkers. Een breed en sterk draagvlak is bij alle betrokken partijen absoluut noodzakelijk om functieveranderingen door te voeren. Schakel altijd specifieke deskundigheid in bij zo'n traject.