Taakroulatie

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
beeldschermwerk
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
voorkomen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
hoog
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Door binnen functies voldoende regelmogelijkheden en afwisseling mogelijk te maken, oftewel taakroulatie mogelijk te maken, verminder je de statische belasting en vermindert het risico op het ontstaan van KANS-klachten (en werkdruk).

In de wet staat dat je beeldschermwerk na elke twee uur even moet onderbreken ( Arbobesluit Artikel 5.10). 

 Tips werkgever

  • Geef werknemers waar mogelijk zelfstandigheid bij het bepalen van de werkvolgorde, de werkmethode, het werktempo en de mogelijkheden om vanuit huis te werken.
  • Laat werknemers problemen die in het werk ontstaan zelf oplossen of zorg dat ze bespreekbaar zijn. 
  • Als in een team de taken zo verdeeld zijn dat sommige werknemers extreem veel beeldschermwerk doen en andere meer afwisseling hebben, kan in overleg met de werknemers herverdeling van taken een bijdrage leveren aan de preventie van KANS. 
  • Werkoverleg voeren aan een statafel kan een welkome afwisseling bieden voor het beeldschermwerk. Vaak verloopt het werkoverleg staand ook efficiënter.
  • Overweeg bij vervanging van meubilair om naast zit- ook sta-bureaus in te zetten om afwisselend zittend en staand te kunnen werken. 

 Tips werknemer

  • Wissel waar mogelijk beeldschermwerk af met ander soort werk. Plan dat werk zoveel mogelijk om blokken van twee uur beeldschermwerk heen, zodat je niet te lang achter elkaar achter de computer zit.
  • Maak eens een lijstje van je beeldscherm- en niet-beeldschermgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld telefoneren, lezen op papier of overleg.
  • Kijk bij beeldschermwerk of er taken tussen zitten die je net zo snel met een print, of via de telefoon in plaats van e-mail kunt regelen.