Stappenplan bij analyse ziekteverzuim

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie + beeldschermwerk + werkdruk
doelgroep:
werkgever
aard:
n.v.t.
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Bij het beheersen van het verzuim (op organisatorische eenheden) binnen een organisatie is het van belang te weten of het verzuim überhaupt te hoog is, en zo ja: hoe dit verzuim dan te beheersen. Hierbij kan het onderstaande stappenplan gebruikt worden.indien ja:indien ja:indien verzuimpercentage onnodig hoog:oftenslotte: