Specifieke risicosituaties voor BHV

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
bhv
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
n.v.t.
rendement:
n.v.t.
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

De RI&E, de restrisico’s en de maatgevende factoren bepalen welke BHV-maatregelen je moet nemen voor de uitzendonderneming. De risico’s en factoren kunnen per vestiging verschillen. Hieronder benoemen we enkele specifieke voorbeeldsituaties die extra aandacht vragen en die zowel bij kleinere als bij grotere vestigingen kunnen voorkomen. Deze voorbeeldsituaties hebben we vertaald naar concrete BHV-maatregelen.