Schadevergoeding

  Arbocatalogus
soort:
oplossing
onderwerp:
agressie
doelgroep:
werkgever + werknemer
aard:
genezen
invoeringstijd:
jaar
rendement:
positief
bedrijfsgrootte:
grote + kleine bedrijven

Als een werknemer betrokken raakt bij een agressie-incident kunnen twee soorten schade ontstaan:


  • Materiële schade: schade aan goederen, herstelkosten, medische kosten en inkomensverlies
  • Immateriële schade: verdriet, pijn, angst.

Ook de organisatie kan schade lijden. Denk aan schade aan gebouw of inventaris, arbeidsongeschiktheid en kosten voor rechtsbijstand. Er zijn verschillende manieren waarop slachtoffers en de organisatie de schade kunnen verhalen. 
 Tips